Ενέργεια – Φυσικό Αέριο

Alcon Consultant Engineers Ltd. ειδικεύεται στα ακόλουθα είδη έργων στον Ενεργειακό Τομέα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ηλιακή, Υδροηλεκτρική, Αιολική, Βιομάζα κ.λπ.)

Φυσικό αέριο

Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης

Εξοικονόμησης ενέργειας

Αντικατάσταση Συμβατικής Ενέργειας με Φυσικό Αέριο

Βιοκλιματικός και Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων

Συστήματα που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας

 

Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες Αδειοδότησης – Έρευνας – Χρηματοδότησης Φ/Β σταθμών και άλλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βάσει του Αναπτυξιακού Νόμου ή άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι

 

Εκτίμηση της καταλληλότητας του δικαστηρίου για την εγκατάσταση του  σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε

Προμελέτη, Οικονομική Αξιολόγηση και αξιολόγηση του  παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια

Άδειες Παραγωγής – Εγκατάστασης – Λειτουργίας

  Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Διαδικασία σύνδεσης  στη ΔΕΗ

Λεπτομερής Μελέτη και Μελέτη Υλοποίηση για την κατασκευή σταθμών

Σύνταξη, υποβολή στο Υπουργείο Οικονομίας και διαχείριση Φακέλου Τεχνοοικονομικού Σχεδιασμού για ένταξη επένδυσης στον Επενδυτικό Νόμο

Σύνταξη αρχείων για ένταξη έργων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα

Αξιολόγηση Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών Προσφορών Εξοπλισμού

  Βελτιστοποίηση εργασιών σχεδίασης

  Εφαρμογή των τελευταίων τεχνολογιών και λύσεων.

  Επίβλεψη της κατασκευής

  Διαχείριση έργου

  Παράδοση έργου

  Παρακολούθηση του  τη λειτουργία και συντήρηση του έργου

 

Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία σε ενεργειακούς ελέγχους και παρέχει όλες τις υπηρεσίες για ενσωμάτωση, χρηματοδότηση και ολοκλήρωση
 
Alcon Consultant Engineers Ltd αναλαμβάνει μεγάλα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο