ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Alcon Consultant Engineers Ltd υλοποιεί τεχνικές μελέτες και πραγματοποιεί την επίβλεψη κάθε είδους Ηλεκτρολογικών & Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως

Εξοικονόμησης ενέργειας

Εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού, Θέρμανση, Αερισμός

Παροχή Νερού Ενυδάτωσης – Επεξεργασία Πόσιμου Νερού – Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων – Επεξεργασία Λυμάτων

Πυροσβεστικές Εγκαταστάσεις

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Φωτισμός

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Διανομή Μέσης και Χαμηλής Τάσης

Υποσταθμοί και Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας – Γείωσης

Βιομηχανία εξοπλισμού, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, θέατρα κ.λπ.

Ειδικές Εγκαταστάσεις

 

Η εμπειρία της εταιρείας σε ηλεκτρολογικές & μηχανολογικές μελέτες, κάθε κατηγορίας που προαναφέραμε, αποδεικνύεται όχι μόνο από τις πολυάριθμες εκπονημένες μελέτες , ιδιαίτερα σε έργα υψηλής ποιότητας μεγάλων και απαιτητικών απαιτήσεων, αλλά και από το έμπειρο προσωπικό

Μετάβαση στο περιεχόμενο