ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Alcon Consultant Engineers Ltd είναι μια κορυφαία Εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών , που ιδρύθηκε το 1994, ως συνέχεια/επέκταση του Γραφείου Συμβούλων Μηχανικών Μελετών MEP και Επίβλεψης Κατασκευών  «Κ. Κωτσογιάννης  & Συνεργάτες» που ιδρύθηκε το 1974 από τον Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Κωνσταντίνο Κωτσογιάννη

Η εταιρεία φημίζεται για τη σημαντική εμπειρία της σε Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Διαχείριση Έργων, Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα 

Ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα έργων που αφορούν τον Ηλεκτρομηχανολογικό και Ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένων Κτιρίων, Δικτύων Κοινής Ωφέλειας, Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Οδικών και Σιδηροδρομικών, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας κ.λπ

Η Alcon Consultant Engineers Ltd έχει αξιοσημείωτη εμπειρία σε έργα υψηλών προδιαγραφών και ειδικών απαιτήσεων, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις Ολυμπιακών Αγώνων

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας και οι τομείς εξειδίκευσης είναι οι εξής

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις (Μελέτη και Επίβλεψη)

Ενεργειακές Μελέτες (Ενεργειακός Σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, Αέριο, Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, Εκμετάλλευση ΑΠΕ, Ενεργειακοί Έλεγχοι)

Διαχείριση έργων

Επίβλεψη κατασκευής κτιρίων

Βοήθεια σε λειτουργία και εκκίνηση

Περιβαλλοντικές μελέτες

Τεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η Alcon προσφέρει τα ακόλουθα πτυχία σχεδιασμού για μηχανικούς

Σχεδιασμός Οργανωτικής και Επιχειρησιακής Έρευνας (Κατηγορία  5): Α’ τάξη

Αρχιτεκτονικές Σπουδές (Κατηγορία  6): Α’ τάξη

Στατική Μελέτη (Κατηγορία 8): Α’ & Γ’ τάξη

Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Σπουδών (Κατηγορία 09): Γ’ & Ε’ τάξη

Μελέτες Συγκοινωνιακού Έργου (Κατηγορία  10): Α’ τάξη

Υδραυλικές Σπουδές (Κατηγορία 13): Α’ τάξη

Ενεργειακές Σπουδές (Κατηγορία 14): Β’ & Γ’ τάξη

Βιομηχανικές Σπουδές (Κατηγορία 15): Γ’ τάξη

Τοπογραφικές Σπουδές (Κατηγορία 16): Α’ τάξη

Γεωτεχνικών Σπουδών (Κατηγορία 21): Α’ τάξη

Μελέτες Περιβάλλοντος (Κατηγορία 27): Α’ & Γ’ τάξη

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΚΑΒΑΛΗΣ

Εταίρος

Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (1976)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πρόεδρος ΔΣ & Εταίρος

Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (1968)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΛΑΡΗΣ

Εταίρος

Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (1976)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001: 2015

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001: 2015

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ISO 45001: 2018

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (RTS) ISO 39001: 2012

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19

Μετάβαση στο περιεχόμενο