ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Alcon Consultant Engineers Ltd προσφέρει Διαχείριση , Ανάπτυξη,  και υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας σε Δημόσιο – Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους κ.λπ.-, Ιδιωτικούς και Ημιιδιωτικούς φορείς. Της εταιρείας  Η κύρια εστίαση είναι στην ανάπτυξη και χρηματοδότηση έργων, την περιφερειακή ανάπτυξη, την τεχνική βοήθεια και τη διαχείριση προγραμμάτων

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών Τεχνικής Συμβουλευτικής , η Alcon αναλαμβάνει

Προτάσεις για την οργανωτική ανάπτυξη των κρατικών αρχών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών

Εκτίμηση της ωριμότητας του έργου

Προγραμματισμός διαγωνισμών

Αξιολόγηση προόδου του έργου για δημοπρασία

Αξιολόγηση και αξιολόγηση προσφορών

Αξιολόγηση σύμβασης και διαπραγματεύσεις

Μελέτες σκοπιμότητας

Προγραμματισμός χρόνου

Εκτίμηση κόστους

Μέθοδος υλοποίησης

Συμβουλευτική για τη χρηματοδότηση έργων

Ελεγχος ποιότητας

Διαχείριση κινδύνου

Μηχανική αξίας

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων , όπως

Συνεταιρισμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Αντώνης Τρίτσης

Συμφωνία Δημάρχων

ΦΙλόδημος

ΕΣΠΑ

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Εξοικονόμο

ΗΛΕΚΤΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο